Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa jest badaniem, które wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, pozwalające uzyskać obraz nieporównywalny z innymi badaniami RTG. Umożliwia ono ocenę nie tylko kości, ale także tkanek miękkich, co jest niemożliwe przy użyciu innych technik RTG.

W stomatologii stosuje się specjalną odmianę tomografii komputerowej – tomografię CBCT. Jest ona znacznie bezpieczniejsza i szybsza od standardowej. Do wykonania badania wystarcza kilkunastokrotnie mniejsza dawka promieniowania, a czas badania jest wielokrotnie krótszy. Obraz uzyskany w badaniu jest obrazem trójwymiarowym. Wykonianie jednego badania CBCT pozwala na uzyskanie większej ilości informacji niż zdjęcia zębowe, pantomograficzne i cefalometryczne razem, a tym samym pozwala na lepszą diagnostykę i większe szanse powodzenia leczenia. Badania CBCT stosuje się we wszystkich dziedzinach stomatologii, a także laryngologii. Nasza przychodnia dysponuje najnowocześniejszym urządzeniem do wykonywania tomografii komputerowej, badań pantomograficznych i cefalometrycznych Kodak CS 9300.

58e1f0f564c450.74391623_cs9300-herofront.jpg

Urządzenie to posiada:

  • wyjątkową precyzję w obrazowaniu 3D
  • wiele różnych programów diagnostycznych
  • inteligentny system kontroli dawki, pozwalający zapewnić pacjentowi najbezpieczniejszą dawkę (ok.15 razy niższą od standardowej tomografii)
  • unikalną technologię ONE SHOT, która pozwala na wykonanie badania cefalometrycznego w czasie niższym niż 1 sekunda, dzięki czemu dawka promieniowania ograniczona jest do minimum, nie ma też ryzyka powstania nieczytelnego obrazu

Badanie tomograficzne wykonujemy u pacjentów posiadających skierowanie od lekarza stomatologa, a wynik badania wydajemy na płycie CD wraz z programem do odtwarzania na każdym komputerze.

facebook icon