Rentgenodiagnostyka

Badanie radiologiczne zajmuje bardzo ważne miejsce w diagnostyce stomatologicznej. Nasza przychodnia dysponuje pracownią rentgenowską, wyposażoną w sprzęt najnowszej generacji. Posiadamy:

- pantomograf cyfrowy z przystawką cefalometryczną

- tomograf komputerowy Carestream CS 9300. Tomografia komputerowa jest badaniem, które wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, pozwalające uzyskać obraz nieporównywalny z innymi badaniami RTG. Umożliwia ono ocenę kości, ale także tkanek miękkich, co jest niemożliwe przy użyciu innych technik RTG. W stomatologii stosuje się specjalną odmianę tomografii komputerowej - tomografię CBCT. Jest ona znacznie bezpieczniejsza i szybsza od standardowej. Do wykonania badania wystarcza kilkunastokrotnie mniejsza dawka promieniowania, a czas badania jest wielokrotnie krótszy. Obraz uzyskany w badaniu jest obrazem trójwymiarowym. Wykonanie jednego badania CBCT pozwala na uzyskanie większej ilości informacji niż zdjęcie zębowe, pantomograficzne i cefalometryczne razem, a tym samym pozwala na lepszą diagnostykę i większe szanse powodzenia leczenia. Badania CBCT stosuje się we wszystkich dziedzinach stomatologii, a także laryngologii,

- aparaty RTG My Ray oraz Kodak w każdym gabinecie, dzięki czemu możemy wykonywać cyfrowe badania RTG bezpośrednio na fotelu stomatologicznym. Dzięki zastosowaniu radiowizjografii możemy:

  • otrzymać wynik badania w ciągu kilku sekund na ekranie komputera
  • wykonać wysokiej jakości obróbkę cyfrową obrazu
  • kilkukrotnie zmniejszyć dawkę promieniowania, jaką otrzymuje pacjent podczas wykonywania badania
  • wyeliminować szkodliwe dla środowiska odczynniki służące do wywoływania konwencjonalnych zdjęć RTG na kliszy

W przychodni Aster Dental wykonujemy następujące rodzaje zdjęć RTG:

  • cyfrowe zdjęcia zębowe
  • cyfrowe zdjęcia pantomograficzne
  • cyfrowe zdjęcia telerentgenowskie
  • cyfrowe zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych
  • cyfrowe zdjęcia zatok szczękowych
  • tomografię komputerową

Badania pantomograficzne, cefalometryczne i tomografię komputerową wykonujemy u pacjentów posiadających skierowanie od lekarza stomatologa, a wynik badania wydajemy na płycie DVD wraz z programem do odtwarzania na komputerze.

 

facebook icon